Sociální péče

MPSV ČR

Naše charita má 123 zaměstnanců, kteří se starají o 647 uživatelů sociálních služeb a 19 uživatelů služeb v AD Mokrovraty. Domácí zdravotní péči mělo 283 pacientů.